Citi handlowy – czy jest to bank godny zaufania?

citi-handlowy

Bank Citi Handlowy jest bankiem komercyjnym, który na rynku finansowym istnieje od 1870 roku. Na początku działał pod nazwą Bank Handlowy SA. Przed wojną był to największy, prywatny bank. Posiadał oddziały w kilku miastach.

W 1964 roku był jedynym bankiem, który zajmował się transakcjami handlowymi z państwami zagranicznymi. W 1997 roku bank zaczął być notowany na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W 2000 roku akcje banku kupiła Citigroup.

Rok później podjęto decyzję o połączeniu Citibanku z Bankiem Handlowym i wprowadzeniu nazwy Citibank handlowy. Citigroup prowadzi działalność w stu krajach, a z usług banku korzysta dwieście milionów klientów. Obecnie Bank działa pod nazwą Citi Handlowy.

Bank w swojej ofercie ma produkty i usługi dla klientów indywidualnych, mikroprzedsiębiorstw, większych przedsiębiorstw oraz korporacji i innych instytucji. W ofercie Citi Handlowego są konta indywidualne, konta firmowe, konta walutowe oraz konta oszczędnościowe, lokaty, kredyty dla firm, jak i dla osób indywidualnych, fundusze inwestycyjne, produkty strukturyzowane, plany systematycznego inwestowania, indywidualne konto emerytalne, leasing, faktoring, dyskonto weksli, karty kredytowe oraz debetowe.

Ponadto w ofercie znajdują się również usługi Domu Maklerskiego Banku Handlowego (zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych) oraz usługi leasingowe oferowane przez Handlowy Leasing.